Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Špania Dolina, SR

Popis Galéria      
Miesto
Špania Dolina, SR
Rok spracovania
2011
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
BB – 11/00856/3021/SÁS
Investor
Milan Vigaš, Špania Dolina 137, 974 15 Banská Bystrica
Nálezy
fragmenty novovekej keramiky
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby RD
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.