Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Babiná, Dolná ul., SR – budova MŠ

Popis Galéria      
Miesto
Dolná
Babiná SR
Rok spracovania
2017
MPR/NKP
Pamiatková zóna Babiná
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPUBB–2016/22086-2/82701/HOJ
Investor
Obec Babiná, Horná 97, 962 61 Dobrá Niva
Nálezy
fragment komorovej kachlice, stavebný materiál, fragment číreho skla, recentné nálezy z 20. stor.
Ďalšie informácie
predstihový archeologický výskum za účelom odhalenia základov asanovanej budovy
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.