Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Banská Štiavnica – Kamerhofská ul. č. 17, SR

Popis Galéria      
Miesto
Kamerhofská ul. č. 17
Banská Štiavnica SR
Rok spracovania
2011
MPR/NKP
NKP
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB-10/244-2/312/TUR
Investor
ELIDAM, s. r. o., Hrobákova 26, 851 02 Bratislava
Nálezy
pôvodné murivá niekoľkých stavebných etáp, pôvodné architektonické prvky a výzdoba objektu
Ďalšie informácie
doplnkový architektonicko – historický výskum a návrh obnovy meštianskeho domu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.