Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Banská Bystrica – Pod Urpínom č. 13, SR – meštiansky dom

Popis Galéria      
Miesto
Pod Urpínom 13
Banská Bystrica SR
Rok spracovania
2017
MPR/NKP
Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPUBB-2017/1401-2/3701/KAJ, LIE, RUS
Investor
EC Group s. r. o., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Nálezy
tesané kamenné ostenia okien a dverí, fragmenty štukovej a maľovanej výzdoby z období 2. pol. 16. až zač. 19. stor.
Ďalšie informácie
architektonicko-historický a umelecko-historický výskum v rámci obnovy meštianskeho domu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.