Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Banská Bystrica, Horná Strieborná 1, OTP Banka

Popis Galéria      
Miesto
Horná Strieborná 1
Banská Bystrica SR
Rok spracovania
2007
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
BB-07/1301-4/5085/PLA
Investor
OTP REAL Slovensko, Tallerova 10, Bratislava
Nálezy
Torzo architektúry
Ďalšie informácie
Sondáž a sledovanie výkopových prác
Zisťovanie prítomnosti meštianskej architektúry
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.