Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Banská Bystrica, Kapitulská ul., SR - Líniová stavba

Popis Galéria      
Miesto
Kapitulská
Banská Bystrica Slovensko
Rok spracovania
2013
MPR/NKP
Mestská pamiatková rezervácia Banská Bystrica
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPUBB-2013/2142-5/26971/RUS
Investor
Slovak Telekom, a.s. , Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Nálezy
ojedinelý nález fragmentu keramiky a zvieracích kostí
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum počas pokládky optických káblov
Banská Bystrica - sonda 4/13, juhozápadný profil.
Banská Bystrica - sonda 4/13, juhozápadný profil.
Banská Bystrica - sonda 1/13, juhovýchodný profil.
Banská Bystrica - sonda 1/13, juhovýchodný profil.
Banská Bystrica – ojedinelé nálezy (prírast. č. 1)
Banská Bystrica – ojedinelé nálezy (prírast. č. 1)
Banská Bystrica - sonda 4/13, juhozápadný profil.
Banská Bystrica - sonda 1/13, juhovýchodný profil.
Banská Bystrica – ojedinelé nálezy (prírast. č. 1)
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.