Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Banská Bystrica, Katovná ul., SR – Bašta mestského opevnenia s prístavbou

Popis Galéria      
Miesto
Katovná ul.
Banská Bystrica SR
Rok spracovania
2014
MPR/NKP
mestská pamiatková rezervácia/NKP
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB – 2013/106-2/333/LIE
Investor
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica
Nálezy
staršie architektonické prvky, časové určenie stavebného vývoja bašty a jej prístavby
Ďalšie informácie
architektonicko – historický výskum pred plánovanou obnovou objektov
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.