Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Banská Bystrica, Lazovná ul. č. 20, SR

Popis Galéria      
Miesto
Lazovná 20
Banská Bystrica SR
Rok spracovania
2010
MPR/NKP
NKP
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
BB-10/688/2144/LIE
Investor
Ing. Pavel Lichanec, Slnečné stráne 14, Banská Bystrica
Nálezy
fragmenty novovekej keramiky
Ďalšie informácie
Záchranný archeologický výskum pred výstavbou kanalizácie
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.