Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Banská Bystrica - Radvaň, SR

Popis Galéria      
Miesto
Banská Bystrica - Radvaň, SR
Rok spracovania
2009
MPR/NKP
NKP
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB-08/1986-1/8114/FAR
Investor
Mesto Banská Bystrica, ul. ČSA 26, Banská Bystrica
Nálezy
úžitková keramika, kachlice, kovové predmety, sklo, porcelán, kostený materiál
Ďalšie informácie
Archeologický výskum nádvoria a interiérov pred obnovou kaštieľa.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.