Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Banská Bystrica, ul. J. Cikkera č. 5, Kino Urpín

Popis Galéria      
Miesto
J. Cikkera č. 5
Banská Bystrica SR
Rok spracovania
2015
MPR/NKP
MPR
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPUBB-2015/3500-2/4846/RUS
Investor
CENTROMEDIAM, s. r. o., Lazovná ul. č. 68, 974 01 Banská Bystrica
Nálezy
fragmenty murív staršej zaniknutej stavby, fragmenty keramiky datované do 16. – 19. stor.
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci prestavby objektu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.