Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bartošova Lehôtka, časť Záhradky - Stráňa, SR

Popis Galéria      
Miesto
Bartošova Lehôtka, SR
Rok spracovania
2011
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
BB-11/1743-2/6751/Rus
Investor
Lukromtel, s.r.o., Československej armády 198/31, 96701, Kremnica
Nálezy
vápenná jama a časť jej výdrevy, novoveká keramika, sklo, plasty
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby ZS a RR bodu pri areáli kostola
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.