Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava – časť Rusovce, Kovácsova ul. - Rodinný dom /2 B.J./

Popis Galéria      
Miesto
Kovácsova ul.
Rusovce SR
Rok spracovania
2015
MPR/NKP
PZ
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPÚ BA - 2014/17587-2/66368/ŠUS
Investor
ipik s. r. o., ul. Františka Schmuckera č. 7, 851 01 Bratislava
Nálezy
novoveké až recentné nálezy keramiky a skla
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby RD
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.