Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava – Kozia ul. č. 7, SR

Popis Galéria      
Miesto
Kozia 7
Bratislava SR
Rok spracovania
2012 - 2013
MPR/NKP
Pamiatková zóna Bratislava - Centrálna mestská oblasť
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BA/10/81/2/265/Bal
Investor
Art engineering, s. r. o., Nad Plážou 59, 974 01 Banská Bystrica
Nálezy
ojedinelé nálezy zo 14. – 15. stor. až recentné nálezy – keramika, tehly so značkami, kamenné ostenie okna
Ďalšie informácie
archeologický výskum počas asanácie objektu a výstavby novostavby
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.