Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava – Staré mesto, Paulínyho ul. č. 7, SR

Popis Galéria      
Miesto
Paulínyho ul. 7
Bratislava SR
Rok spracovania
2012
MPR/NKP
Pamiatková zóna Bratislava – Centrálna mestská oblasť
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
Ba-05/2246/2/6350/Fe
Investor
PAU, s. r. o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
Nálezy
bez nálezov
Ďalšie informácie
vyhodnotenie archeologického potenciálu lokality v rámci obnovy objektu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.