Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava – Záhorská Bystrica, časť Boháčky, SR

Popis Galéria      
Miesto
časť Boháčky
Bratislava – Záhorská Bystrica SR
Rok spracovania
2011
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BA/09/1362-2/5937/Buk
Investor
ENG2 SR, Karpatská 23, 811 05 Bratislava
Nálezy
fragmenty úžitkovej keramiky
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby infraštruktúry
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.