Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava, Devín, Hutnícka 34

Popis Galéria      
Miesto
Bratislava
Rok spracovania
2008
MPR/NKP
PZ
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BA-07/1084-2/3806/Fe, BA-07/1890-2/7241/Fe
Investor
Samuel Vlčan, Rytierska 6, Bratislava
Nálezy
Keramika (kachlice, úžitková keramika), mazanica, kovy, sklo
Ďalšie informácie
Výskum na predmetnej ploche priniesol poznatky o predpokladanej staršej zástavbe na parcele, rovnako ako aj trojrozmerné archeologické nálezy, hlavne keramický materiál, ktorý dokladá osídlenie v tejto časti obce už v období vrcholného stredoveku.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.