Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava, Dúbravka – ul. M. Sch. Trnavského, Bytový dom „Pri Rosničke“

Popis Galéria      
Miesto
M. Sch. Trnavského
Bratislava Sk
Rok spracovania
2015
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BA/11/685-2/2715/Buk
Investor
HANT BA, s.r.o., Považské Podhradie č. 77, 017 04 Považská Bystrica
Nálezy
negatívny výskum, bez nálezov
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby bytového domu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.