Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Pavilón lekárskych vied

Popis Galéria      
Miesto
Dúbravská cesta 9
Bratislava Slovensko
Rok spracovania
2013
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPUBB-2013/2142-5/26971/RUS
Investor
Slovenská akadémia vied, Správa účelových zariadení SAV, Dúbravská cesta 9, 845 34 Bratislava
Nálezy
len recentné nálezy (komunálny a stavebný odpad)
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby Pavilónu lekárskych vied v areáli SAV
56. Detail V profilu sondy S6-13 s odpadom
56. Detail V profilu sondy S6-13 s odpadom
20. Detail SV profilu  S1-13, 2. PP, výsek 9,40 – 13,10 m.
20. Detail SV profilu S1-13, 2. PP, výsek 9,40 – 13,10 m.
18. Sonda 1-13, SV profil v úrovni 1. PP, detail profilu, výsek  2, 50 – 5, 20 m
18. Sonda 1-13, SV profil v úrovni 1. PP, detail profilu, výsek 2, 50 – 5, 20 m
56. Detail V profilu sondy S6-13 s odpadom
20. Detail SV profilu  S1-13, 2. PP, výsek 9,40 – 13,10 m.
18. Sonda 1-13, SV profil v úrovni 1. PP, detail profilu, výsek  2, 50 – 5, 20 m
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.