Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava, Kuzmányho ul. č. 10 – Vila a záhrada

Popis Galéria      
Miesto
Kuzmányho 10
Bratislava Slovenská republika
Rok spracovania
2016
MPR/NKP
č. ÚZPF 429/1-2, Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPUBA-2016/13254-2/41022/HOR
Investor
BP Technologies a. s., Budyšínska 38, 831 02 Bratislava
Nálezy
identifikované dve stavebné fázy a etapa stavebných úprav, vytvorenie súpisu cenných detailov a prvkov na objekte
Ďalšie informácie
zdokumentovanie stavu objektu a inventarizácia hodnotných detailov a prvkov pred obnovou
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.