Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava, Lodná 2,

Popis Galéria      
Miesto
Bratislava
Rok spracovania
2008
MPR/NKP
MPR
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
Ba-06/1760-2/7375/Fe.
Investor
P.G.G. Invest, Štefanovičova 12, Bratislava
Nálezy
nádobkové kachlice, úžitková keramika
Ďalšie informácie
Počas výskumu boli odkryté niektoré zachované časti suterénu asanovaného objektu a početné nálezy zo 17. až pol. 20. stor. viažúce sa k existencii stavby. Okrem toho sa tu našli aj doklady staršieho osídlenia ( stredovekého ).
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.