Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava, Medená ul. č. 3 - Reduta, SR

Popis Galéria      
Miesto
Medená ul. Reduta 3
Bratislava
Rok spracovania
2010 - 2011
MPR/NKP
NKP
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
Ba-10/2-2/11/Fe
Investor
Slovenská filharmónia, Medená č. 3, 816 01 Bratislava
Nálezy
fragmenty úžitkovej keramiky, kachlíc, strešnej krytiny, skla, kovových predmetov, kultový predmet ( falus ), fragmenty základových murív staršej sýpky, studňa, architektonické články
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci obnovy objektu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.