Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava, Panská 18

Popis Galéria      
Miesto
Bratislava
Rok spracovania
2008
MPR/NKP
MPR
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BA-08/172/2/708/Fal
Investor
Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, Pestovateľská 8, Bratislava
Nálezy
Bez nálezov.
Ďalšie informácie
Aj keď výskum na predmetnej ploche nepriniesol žiadne archeologické nálezy ani významné archeologické situácie bol prínosom pre poznanie vzniku a vývoja trvalej murovanej zástavby priestoru, ako aj formovania tejto časti mestského urbanizmu.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.