Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava, Páričkova 18 – Uhorská cvernová továreň, objekt Pradiarne

Popis Galéria      
Miesto
Páričkova 18
Bratislava Slovenská republika
Rok spracovania
2016
MPR/NKP
č. ÚZPF 11550/0
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPUBA-2016/11338-2/32781/HAB
Investor
YIT Slovakia a. s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava
Nálezy
identifikovaných 5 stavebných etáp objektu, vypracovanie súpisu hodnotných detailov a prvkov
Ďalšie informácie
architektonicko-historický výskum pred obnovou objektu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.