Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava, Rusovce, Pieskový hon, Malopodlažná zástavba bytového územia

Popis Galéria      
Miesto
Bratislava, Rusovce
Rok spracovania
2008
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BA/08/048/2/337/Buk
Investor
Transkontakt, s. r. o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava,
Nálezy
Bez nálezov.
Ďalšie informácie
Aj keď tento výskum bol negatívny, priniesol pre mapovanie archeologických nálezísk poznatok o absencii nálezov v tomto priestore, ktoré umožňuje sústrediť sa v budúcnosti na ešte nepreskúmané plochy priamo na danej parcele, ako aj v jej okolí.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.