Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava, Staré mesto, Dessewffyho palác, Nám. Ľ. Štúra 2

Popis Galéria      
Miesto
Nám. Ľ. Štúra 2
Bratislava SR
Rok spracovania
2007
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BA-06/1416-2/5757/Fe
Investor
Palace Office a.s., Sliezska 9, Bratislava
Nálezy
Nálezy keramiky, skla, kovov
Ďalšie informácie
AV formou sondážneho výskumu
Zistenie starších sídliskových vrstiev.
Výskum ukončeny v roku 2008.
Nález keramiky
Nález keramiky
Suterén
Suterén
Nález keramiky
Suterén
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.