Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava, Staré mesto, New Stein - IS, SR – Bývalý pivovar

Popis Galéria      
Miesto
Bratislava SR
Rok spracovania
2017
MPR/NKP
NKP, PZ
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPUBA/2014/12395-1/41614/PRA
Investor
YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 34
Nálezy
vzorky stavebného materiálu – tehly so značkami
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci budovania prípojok inžinierskych sietí
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.