Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava, Staré mesto, Zochova ul. č. 4, SR

Popis Galéria      
Miesto
Zochova 4
Bratislava SR
Rok spracovania
2017
MPR/NKP
Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPÚ BA-2013/12553-3/47537/BAL
Investor
BD 3, s. r. o., Zadunajská cesta 6, 851 01 Bratislava
Nálezy
objekt piecky a keramické nálezy datované do 12. – 13. stor., základové a suterénne murivá meštianskeho domu s tehlami z 19. stor.
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci asanácie meštianskeho domu a výstavby nového objektu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.