Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Bratislava-Trnávka, ul. Na križovatkách, SR – Bytový dom

Popis Galéria      
Miesto
Na križovatkách
Bratislava SR
Rok spracovania
2014
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BA/09/1103-2/4407/Pr
Investor
IN DEVELOP s. r. o., Pod Juhom 3154/8, 911 01 Trenčín
Nálezy
negatívny výskum, bez nálezov
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby obytného domu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.