Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Brezno, SR

Popis Galéria      
Miesto
Brezno SR
Rok spracovania
2011
MPR/NKP
PZ
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB-09/02/241/HOJ, SIC
Investor
Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Nálezy
fragmenty úžitkovej keramiky, glazovaných kachlíc, kovové predmety, zvieracie kosti a zuby
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci rekonštrukcie námestia – III. etapa
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.