Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Prístupová komunikácia a inžinierske siete pre IBV Záhumnie.

Popis Galéria      
Miesto
Záhumnie
Budča SR
Rok spracovania
2010
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB-08/773-4/2445/PLA
Investor
SSE-D a.s., Žilina
Nálezy
bez nálezov
Ďalšie informácie
Prístupová komunikácia a inžinierske siete pre IBV Záhumnie
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.