Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Detva, Lúčna štvrť, SR – Rodinný dom Premier

Popis Galéria      
Miesto
Detva SR
Rok spracovania
2014
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPÚBB - 2014/20333 - 1/495/MIŇ
Investor
Ing. Pavel Krajči, Strážska cesta č. 1139/41, 960 01 Zvolen
Nálezy
negatívny výskum, ojedinelý nález 1 črepu hrubostennej keramiky
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby rodinného domu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.