Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Divín - kaštieľ, Lúčna ul., SR – Obnova a rekonštrukcia kaštieľa

Popis Galéria      
Miesto
Lúčna ul.
Divín SR
Rok spracovania
2011-2014
MPR/NKP
ochranné pásmo NKP/NKP
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB-10/1066-3/5195/HUN
Investor
Obec Divín, Obecný úrad, Námestie mieru 654/3, 985
Nálezy
početné nálezy keramiky, kovov a kostí z obdobia staršieho novoveku až po súčasnosť, nálezy fragmentov staršej zaniknutej architektúry
Ďalšie informácie
doplnkový, priebežný, záchranný archeologický výskum počas obnovy objektu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.