Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Fotovoltaická elektráreň Dolná Strehová I a Fotovoltaická elektráreň Dolná Strehová II.

Popis Galéria      
Miesto
Dolná Strehová – Nad Voľou SR
Rok spracovania
2010
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB-10/164-2/433/RUS
Investor
Pure Energy Dolná strehová, spol. s. r. o., Malý Trh 2/A, 811 08 Bratislava
Nálezy
bez nálezov
Ďalšie informácie
Záchranný archeologický výskum pred výstavbou.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.