Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Fiľakovo – Podhradská ul., SR

Popis Galéria      
Miesto
Podhradská
Fiľakovo SR
Rok spracovania
2010
MPR/NKP
OP
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB-09/792-3/2796/BRE
Investor
Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Nálezy
fragmenty architektúry bastiónu, keramika, kovy, praveké nálezy keramiky, bronzové predmety
Ďalšie informácie
Regenerácia podhradia – Vytvorenie kultúrno- spoločenského centra v historickom jadre mesta Fiľakovo – časti SO-03 Oporný múr
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.