Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Gbeľany - časť Hrby, SR

Popis Galéria      
Miesto
časť Hrby
Gbeľany - časť Hrby
Rok spracovania
2011
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
ZA-11/0132-4/REP
Investor
Gamma s. r. o., Karpatská 9A/8402, 010 08 Žilina
Nálezy
úžitková keramika ( pravek až novovek), mazanica, fragmenty kovových predmetov, zvieracie kosti, uhlíky
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby infraštruktúry pre IBV
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.