Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Halič – zámok – III. etapa, SR

Popis Galéria      
Miesto
Halič Slovensko
Rok spracovania
2013
MPR/NKP
444/1 - 7
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB – 08/57 – 45/3950/BRE
Investor
Imet a. s., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice
Nálezy
torzá starších murív opevnenia a interiéru, hnuteľné nálezy – úžitková keramika, kachlice, kovy
Ďalšie informácie
III. etapa záchranného archeologického výskumu v rámci obnovy areálu zámku
Halič, zámok - sonda č. 1/P – severozápadný profil.
Halič, zámok - sonda č. 1/P – severozápadný profil.
Halič, zámok - sonda č. 1/SV – Objekt č. 1/13, pred vybratím.
Halič, zámok - sonda č. 1/SV – Objekt č. 1/13, pred vybratím.
Halič, zámok  - čelná stena komorovej kachlice (prírast. č. 24a).
Halič, zámok - čelná stena komorovej kachlice (prírast. č. 24a).
Halič, zámok  - čelná stena komorovej kachlice (prírast. č. 26a).
Halič, zámok - čelná stena komorovej kachlice (prírast. č. 26a).
Halič, zámok  - čelná stena komorovej kachlice a korunnej kachlice (prírast. č. 22).
Halič, zámok - čelná stena komorovej kachlice a korunnej kachlice (prírast. č. 22).
Halič, zámok - sonda č. 1/P – severozápadný profil.
Halič, zámok - sonda č. 1/SV – Objekt č. 1/13, pred vybratím.
Halič, zámok  - čelná stena komorovej kachlice (prírast. č. 24a).
Halič, zámok  - čelná stena komorovej kachlice (prírast. č. 26a).
Halič, zámok  - čelná stena komorovej kachlice a korunnej kachlice (prírast. č. 22).
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.