Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Holíč, Štúrova ul., SR

Popis Galéria      
Rok spracovania
2012
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
TT-08/1021/4453/GRZ
Investor
BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Nálezy
drobné fragmenty novovekej keramiky, porcelánu, kostí
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci rekonštrukcie vodovodu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.