Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Hronsek – renesančný kaštieľ, SR

Popis Galéria      
Rok spracovania
2012
MPR/NKP
NKP
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB-11/1596-2/6002/RUS
Investor
Vodný hrad s. r. o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
Nálezy
fragmenty úžitkovej keramiky zo stredoveku a novoveku, fragmenty kachlíc, mazanica, zvieracie kosti, ručne kované klince, čepeľ noža, fragmenty sklenených nádob
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci obnovy objektu – II.etapa
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.