Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Diaľnica D1, úsek Jánovce – Jablonov.

Popis Galéria      
Miesto
Iliašovce – Pod prostredným vrchom SR
Rok spracovania
2010
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
PÚ – 04/ 20-10 /1117/ Gla
Investor
Bouygues Travaux Publics SA, Novoveská cesta 34, 054 01 Levoča
Nálezy
početné praveké sídliskové objekty, 1 narušený hrob, fragmenty pravekej keramiky, bronzové predmety
Ďalšie informácie
Záchranný archeologický výskum pred výstavbou
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.