Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Ivanka pri Dunaji, „Skladové centrum Ivanka – príprava územia“, 1. etapa

Popis Galéria      
Miesto
Ivánka pri Dunaji Slovenská republika
Rok spracovania
2016
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPÚBA – 2014/20397-3/78728/PRA
Investor
Logistic Park, s. r. o., Rusovská cesta č. 15, 851 01 Bratislava
Nálezy
ojedinelé nálezy pravekej a novovekej keramiky, fragmentov šperkov, novoveké mince a recentné kovy
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby logistického centra
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.