Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Kalná nad Hronom – časť Kalnica, poloha Červivé - Pestovateľská pálenica

Popis Galéria      
Miesto
Kalná nad Hronom SR
Rok spracovania
2015
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPÚ NR – 2013/12215-4/70357/Bis/Pvl
Investor
Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády č. 55 , 935 32 Kalná nad Hronom
Nálezy
negatívny výskum, bez nálezov
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby objektov
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.