Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Kalná nad Hronom, časť Kálnica, SR – Výstavba bytových domov

Popis Galéria      
Miesto
Kalná nad Hronom Slovensko
Rok spracovania
2013
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
NR-12/2036-5/10768/Bis
Investor
Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Nálezy
praveká aj novoveká úžitková keramika, polotovary kamennej industrie
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby bytových domov a infraštruktúry
Kalná n/Hronom - severný profil  sondy 1/SO.02.
Kalná n/Hronom - severný profil sondy 1/SO.02.
Kalná n/Hronom - čiastočne zrekonštruované fragmenty keramiky (prírast. č. 6h)
Kalná n/Hronom - čiastočne zrekonštruované fragmenty keramiky (prírast. č. 6h)
Kalná n/Hronom - čiastočne zrekonštruované fragmenty keramiky (prírast. č. 21g).
Kalná n/Hronom - čiastočne zrekonštruované fragmenty keramiky (prírast. č. 21g).
Kalná n/Hronom - severný profil  sondy 1/SO.02.
Kalná n/Hronom - čiastočne zrekonštruované fragmenty keramiky (prírast. č. 6h)
Kalná n/Hronom - čiastočne zrekonštruované fragmenty keramiky (prírast. č. 21g).
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.