Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Kalná nad Hronom, SR - Multifunkčné ihrisko

Popis Galéria      
Miesto
Kalná nad Hronom Slovensko
Rok spracovania
2013
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPUNR-2013/3579-4/73022/Bis
Investor
Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Nálezy
ojedinelé nálezy novovekej keramiky
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci prekládky inžinierskych sietí
Kalná n/Hronom - sonda 1/13, východný profil III. v dĺžke 20 – 22 m.
Kalná n/Hronom - sonda 1/13, východný profil III. v dĺžke 20 – 22 m.
Kalná n/Hronom – fragment okraja taniera (prírast. č. 1).
Kalná n/Hronom – fragment okraja taniera (prírast. č. 1).
Kalná n/Hronom - sonda 1/13, východný profil III. v dĺžke 20 – 22 m.
Kalná n/Hronom – fragment okraja taniera (prírast. č. 1).
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.