Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Kežmarok, Hlavné námestie č.12

Popis Galéria      
Miesto
Hlavné námestie 12
Kežmarok SR
Rok spracovania
2007
MPR/NKP
MPR
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
PO-06/149-O0/5127/LK
Investor
TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL s.r.o., Kežmarok
Nálezy
Nález architektúry, pec na pálenie vápna (20. stor.), stredoveké nálezy (14.-15. stor.)
Ďalšie informácie
Spresnenie datovania architektúry
Záchranný výskum pred výstavbou dvorového krídla
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.