Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Kežmarok, Hlavné námestie Meštiansky dom č.14

Popis Galéria      
Miesto
Hlavné námestie 14
Kežmarok SR
Rok spracovania
2007
MPR/NKP
MPR
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
PO-07/559-02/2792/Bj
Investor
Ing. Jozef Bachleda, Suchá Hora 7, Kežmarok
Nálezy
Nález architektúry, zaniknutý dvorový trakt, 17.-19. stor, stredoveké nálezy 14.-15. stor.
Ďalšie informácie
AV formou sledovania výkopových prác.
Spresnenie datovania meštianskej architektúry.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.