Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Kežmarok, Hlavné námestie, Meštiansky dom č. 56

Popis Galéria      
Miesto
Hlavné námestie 56
Kežmarok SR
Rok spracovania
2007
MPR/NKP
MPR
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
PO-06/1669-03/5550/Lk
Investor
Róbert Potok, Mučeníkov 282/18, Kežmarok
Nálezy
Nález architektúry, zaniknutý dvorový trakt, 15.+zač. 16. stor., aj staršie stredoveké nálezy (13. stor.)
Ďalšie informácie
AV a dokumentácia situácií.
Spresnenie datovania architektúry
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.