Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Kráľová pri Senci - Odvodnenie ríms. – kat. kostola sv. Jána Krstiteľa

Popis Galéria      
Miesto
Kráľová pri Senci
Rok spracovania
2008
MPR/NKP
NKP
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BA-07/939-4/4279/Fan
Investor
Rímsko – katolícka cirkev, Farnosť sv. Jána Krstiteľa v Kráľovej pri Senci, 900 50 Kráľová pri Senci 184
Nálezy
keramika, sklo, kovy, kolkované tehly, architektonické články
Ďalšie informácie
Výskum priniesol potvrdenie existencie ďalších objektov viažucich sa k dnes stojacej stavbe
kaplnky, ktorá bola podľa archívnych prameňov a dobových fotografií súčasťou veľkého
komplexu kaštieľa. Trojrozmerný archeologický materiál dokazuje osídlenie tohto priestoru už v období stredoveku ( 13. – 15. stor. ).
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.