Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Krnča, parc. č. 935/8, SR – dobývací priestor

Popis Galéria      
Miesto
Krnča SR
Rok spracovania
2017
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPUNR-2016/25441-2/97884/Bis
Investor
PORFIX Sand s. r. o., ul. 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany
Nálezy
objekty z obdobia praveku, stredoveká bratrícka pevnôstka, valové opevnenie z praveku, fragmenty keramiky, mazanice, kovové predmety, osteologický materiál
Ďalšie informácie
predstihový archeologický výskum pred začiatkom ťažby
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.