Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Športovo – relaxačné centrum

Popis Galéria      
Miesto
Krupina SK
Rok spracovania
2010
MPR/NKP
OP
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
BB-09/1558/358/PUŠ, MIN
Investor
Ing. Miloš Slováčik, Kuzmányho 559/3, 963 01 Krupina
Nálezy
bez nálezov
Ďalšie informácie
Záchranný archeologický výskum pred výstavbou.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.