Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Levice, Štúrova ul. – Polyfunkčný objekt

Popis Galéria      
Miesto
Štúrova ul.
Levice SR
Rok spracovania
2015
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPÚNR - 2015/11732-2/34137/Bis
Investor
JASMIN F§X s. r. o. ,Saratovská 2929/3, 934 01 Levice
Nálezy
nehnuteľné nálezy fragmentov murív novovekých stavieb, staršie objekty sídliskového charakteru, početné nálezy keramiky, kovových predmetov, skla, tehál so značkami, ako aj ľudské kostrové nálezy
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby nového objektu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.